ภาษา Hmong, Luopohe

ชื่อภาษา: Hmong, Luopohe
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10663
รหัสสำเนียงของ ROD: 10663
ชื่อภาษา ISO: Luopohe Hmong [hml]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hmong, Luopohe

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Hmong, Luopohe

Luobohe Miao
Luopohe Miao
Xijia Miao
Ximahe Miao
苗話:羅泊河
苗话:羅泊河

พื้นที่ใช้ภาษา Hmong, Luopohe

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Hmong, Luopohe

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Hmong, Luopohe.

Miao: Laohu

ข้อมูลเกี่ยวกับ Hmong, Luopohe

จำนวนประชากร: 40,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ