ภาษา Hai||om: Hain||um

ชื่อภาษา: Hai||om: Hain||um
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10522
ชื่อภาษา ISO: Hai//om [hgm]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hai||om: Hain||um

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Hai||om: Hain||um

Hain||um
Heikom
Heikom Bushman
Heikum
Hei//om

พื้นที่ใช้ภาษา Hai||om: Hain||um

Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Hai||om: Hain||um

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Hai||om: Hain||um.

Hai||om
Hai||om: Chwagga
Hai||om: Kedi

ข้อมูลเกี่ยวกับ Hai||om: Hain||um

จำนวนประชากร: 16,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ