ภาษา Gondi, Southern: Utnoor

ชื่อภาษา: Gondi, Southern: Utnoor
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10302
ชื่อภาษา ISO: Adilabad Gondi [wsg]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gondi, Southern: Utnoor

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Southern Gondi (Adilabad) - (The Jesus Film Project)

พื้นที่ใช้ภาษา Gondi, Southern: Utnoor

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gondi, Southern: Utnoor

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Gondi, Southern: Utnoor.

Adilabad Gondi
Gondi, Southern: Nirmal
Gondi, Southern: Rajura

ข้อมูลเกี่ยวกับ Gondi, Southern: Utnoor

ข้อมูลอื่นๆ: 90-98% intelligible with Sironcha, 49-58% intelligibility with Northern Gondi, speakers called Ghonds.

จำนวนประชากร: 20,000