ภาษา Gondi, Southern: Nirmal

ชื่อภาษา: Gondi, Southern: Nirmal
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10299
รหัสสำเนียงของ ROD: 10299
ชื่อภาษา ISO: Adilabad Gondi [wsg]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gondi, Southern: Nirmal

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Southern Gondi (Adilabad) - (The Jesus Film Project)

พื้นที่ใช้ภาษา Gondi, Southern: Nirmal

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gondi, Southern: Nirmal

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Gondi, Southern: Nirmal.

Adilabad Gondi
Gondi, Southern: Rajura
Gondi, Southern: Utnoor

ข้อมูลเกี่ยวกับ Gondi, Southern: Nirmal

ข้อมูลอื่นๆ: 90-98% intelligible with Sironcha, 49-58% intelligible with Northern Gondi; speakers are called Ghond.

จำนวนประชากร: 20,000