ภาษา Gikuyu: Ndia

ชื่อภาษา: Gikuyu: Ndia
ชื่อภาษา ISO: Kikuyu [kik]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10234
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gikuyu: Ndia

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C81728).

พระคำแห่งชีวิต (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00560).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C73480).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-40 (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-40 MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (C85295).

ชีวิตของพระคริสต์ 41-80 (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 41-80 MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (C85296).

ชีวิตของพระคริสต์ 81-120 (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 81-120 MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (C85297).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81787).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C73490).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C73500).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81788).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81790).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81789).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C73510).

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 - 3 (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 - 3 MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (A80944).

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 4 - 6 (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 4 - 6 MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (C85292).

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 7 - 9 (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 7 - 9 MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (C85293).

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 10 - 12 (in Gĩkũyũ [Kikuyu])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 10 - 12 MP3 ในภาษา Gikuyu: Ndia) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (C85294).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Kikuyu - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Kikuyu - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Gikuyu - (Faith Comes By Hearing)
Who is God? - Kikuyu (Gikuyu) - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Gikuyu: Ndia

Ndia
Southern Kirinyaga

พื้นที่ใช้ภาษา Gikuyu: Ndia

Kenya

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gikuyu: Ndia

People Groups who speak Gikuyu: Ndia

Kikuyu; Ndigiri;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Gikuyu: Ndia

จำนวนประชากร: 5,347,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ