ภาษา Ghale, Southern: Barpak

ชื่อภาษา: Ghale, Southern: Barpak
ชื่อภาษา ISO: Southern Ghale [ghe]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10201
Language Scope: Unknown
Language State: Extinct

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ghale, Southern: Barpak

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต 1w/ NEPALI เพลง (in Ghale)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1w/ NEPALI เพลง MP3 ในภาษา Ghale, Southern: Barpak) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes songs in NEPALI. (C20050).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Ghale)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Ghale, Southern: Barpak) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C26920).

ชื่ออื่นสำหรับ Ghale, Southern: Barpak

Barpak

พื้นที่ใช้ภาษา Ghale, Southern: Barpak

Nepal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ghale, Southern: Barpak

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ghale, Southern: Barpak

จำนวนประชากร: 12,000