ภาษา Zoro

ชื่อภาษา: Zoro
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10063
รหัสสำเนียงของ ROD: 10063
ชื่อภาษา ISO: Gavião Do Jiparaná [gvo]

ตัวอย่างภาษา Zoro

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zoro

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง 1

(ดาวน์โหลด เพลง 1 MP3 ในภาษา Zoro) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A38227).

เพลง 2

(ดาวน์โหลด เพลง 2 MP3 ในภาษา Zoro) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A38228).

เพลง 3

(ดาวน์โหลด เพลง 3 MP3 ในภาษา Zoro) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A38229).

Pamatóe [God's Way]

(ดาวน์โหลด God's Way MP3 ในภาษา Zoro) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64979).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Gaviao Do Jiparana - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Zoro

Cabeca Seca
Cabeça Seca (derogatory name)
Gaviao Do Jiparana: Zoro
Gaviao Do Jiparana: Zoró
Panginey
Zoró

พื้นที่ใช้ภาษา Zoro

Brazil

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Zoro

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Zoro.

Gaviao de Rondonia

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zoro

จำนวนประชากร: 700

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ