ภาษา Occitan: Landais

ชื่อภาษา: Occitan: Landais
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10059
ชื่อภาษา ISO: Occitan (post 1500) [oci]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Occitan: Landais

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Occitan: Landais

Landais

พื้นที่ใช้ภาษา Occitan: Landais

France

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Occitan: Landais

มี 25 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Occitan: Landais.

Languedocien: Bas-languedocien
Languedocien: Guyennais
Occitan: Ariegeois
Occitan: Auvergnat
Occitan: Baish Aranes
Occitan: Bas-auvergnat
Occitan: Bas-limousin
Occitan: Bearnais
Occitan: Gascon
Occitan: Haut-auvergnat
Occitan: Haut-languedocien
Occitan: Haut-limousin
Occitan: Languedocien
Occitan: Languedocien Moyen
Occitan: Limousin
Occitan: Mijaranes Aranes
Occitan: Naut Aranes
Occitan: Provencal
Provencal: Dauphinois
Provencal: Gavot
Provencal: Grasse
Provencal: Maritime Provençal
Provencal: Niçard
Provencal: Rhodanien
Provencal: Transalpin

ข้อมูลเกี่ยวกับ Occitan: Landais

ข้อมูลอื่นๆ: UNESCO considers it seriously threatened

จำนวนประชากร: 254,800

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ