ภาษา ||Gana: G||aakhwe

ชื่อภาษา: ||Gana: G||aakhwe
ชื่อภาษา ISO: //Gana [gnk]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10012
Language Scope: Unknown
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ||Gana: G||aakhwe

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in |Gana)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A20421).

Jesus is The Way, John 14:1-6 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Jesus is The Way, John 14:1-6 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66166).

Paselema 23 [The Lord is my Shepherd, Psalm 23] (in |Gana)

(ดาวน์โหลด The Lord is my Shepherd, Psalm 23 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66135).

A Prophet Like Moses, Deuteronomy 18:15-19 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด A Prophet Like Moses, Deuteronomy 18:15-19 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66192).

Joseph succeeds Moses as leader, Deuteronomy 31:1-8 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Joseph succeeds Moses as leader, Deuteronomy 31:1-8 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66191).

The Birth of Jesus Announced, Luke 1:26-38 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด The Birth of Jesus Announced, Luke 1:26-38 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66187).

The Wise Men Visit Jesus, Matthew 2:1-12 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด The Wise Men Visit Jesus, Matthew 2:1-12 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66200).

John Baptised Jesus, Matthew 3:13-17 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด John Baptised Jesus, Matthew 3:13-17 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66197).

Jesus is the Lamb of God, John 1:29-37 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Jesus is the Lamb of God, John 1:29-37 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66195).

Jesus Calls Some Disciples, Matthew 4:18-22 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Jesus Calls Some Disciples, Matthew 4:18-22 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66194).

The Lord’s อธิษฐาน, Matthew 6:7-15 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด The Lord’s อธิษฐาน, Matthew 6:7-15 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66193).

Jesus Heals a Paralytic, Mark 2:1-12 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Jesus Heals a Paralytic, Mark 2:1-12 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66189).

Peter says Who Jesus Is, Luke 9vs18-27 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Peter says Who Jesus Is, Luke 9vs18-27 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66157).

Jesus appears in His Glory, Luke 9vs28-36 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Jesus appears in His Glory, Luke 9vs28-36 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66158).

Jesus feeds 5000, Matthew 14vs13-21 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Jesus feeds 5000, Matthew 14vs13-21 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66159).

Jesus walks on the water, Matthew 14vs22-36 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Jesus walks on the water, Matthew 14vs22-36 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66160).

The Rich Man and Lazarus, Luke 16 vs19-31 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด The Rich Man and Lazarus, Luke 16 vs19-31 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66161).

The Thankful Leper, Luke 17 vs11-19 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด The Thankful Leper, Luke 17 vs11-19 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66162).

Jesus Heals a Blind Man, John 9 vs1-12 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Jesus Heals a Blind Man, John 9 vs1-12 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66163).

Jesus Raised Lazarus from the Dead, John 11 vs32-44 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Jesus Raised Lazarus from the Dead, John 11 vs32-44 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66164).

People Plot to Kill Jesus, John 11 vs 45-53 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด People Plot to Kill Jesus, John 11 vs 45-53 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66165).

Jesus on Trial, Luke 23:1-12 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Jesus on Trial, Luke 23:1-12 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66167).

Jesus appears to Thomas, John 20:24-29 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด Jesus appears to Thomas, John 20:24-29 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66168).

The Promise of the Holy Spirit, Acts 1:3-11 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด The Promise of the Holy Spirit, Acts 1:3-11 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66169).

The Early Church, Acts 2:42-47 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด The Early Church, Acts 2:42-47 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66170).

The future of Believers, Revelation 21:1-8 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด The future of Believers, Revelation 21:1-8 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66171).

The Throne of God, Rev 22:1-5 (in |Gana)

(ดาวน์โหลด The Throne of God, Rev 22:1-5 MP3 ในภาษา ||Gana: G||aakhwe) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A66172).

พระคำแห่งชีวิต w/ G/WI (in |Gana)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes G/WI (C82275).

ชื่ออื่นสำหรับ ||Gana: G||aakhwe

G||aa
G||aakhwe

พื้นที่ใช้ภาษา ||Gana: G||aakhwe

Botswana

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา ||Gana: G||aakhwe

People Groups who speak ||Gana: G||aakhwe

Gxana, l lGana;

ข้อมูลเกี่ยวกับ ||Gana: G||aakhwe

จำนวนประชากร: 200

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ