Yongbei Zhuang [zyb]

ชื่อภาษา ISO: Yongbei Zhuang
รหัสภาษา ISO: zyb
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Zhuang
จำนวนประชากร: 2,121,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zhuang, Northern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4978
รหัสสำเนียงของ ROD: 04978

ชื่ออื่นสำหรับ Zhuang, Northern

Cangva
Chuang
Tai Chuang
Vah Cuengh
壮(北)
壯(北)

พื้นที่ใช้ภาษา Zhuang, Northern

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zhuang, Northern

C27820 Becoming a Friend of God

2. Zhuang, Yongbei: Pingguo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18709
รหัสสำเนียงของ ROD: 18709
จำนวนประชากร: 10,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zhuang, Yongbei: Pingguo

Yungpei
Zhuang, Northern: Yongbei

พื้นที่ใช้ภาษา Zhuang, Yongbei: Pingguo

China

3. Zhuang, Yongbei: Pingguo: Bangxu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22282
จำนวนประชากร: 4,000

พื้นที่ใช้ภาษา Zhuang, Yongbei: Pingguo: Bangxu

China

4. Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20529
จำนวนประชากร: 99,000

พื้นที่ใช้ภาษา Zhuang, Yongbei: Pingguo: Taiping

China

People Groups who speak Yongbei Zhuang

Zhuang, Yongbei;