Zeem [zua]

ชื่อภาษา ISO: Zeem
รหัสภาษา ISO: zua
จำนวนประชากร: 520

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kayaurinci

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2450
รหัสสำเนียงของ ROD: 02450
จำนวนประชากร: 200

ชื่ออื่นสำหรับ Kayaurinci

Kayauri
Zeem

พื้นที่ใช้ภาษา Kayaurinci

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kayaurinci

C25190 พระคำแห่งชีวิต

2. Zeem: Danshe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18701
รหัสสำเนียงของ ROD: 18701

ชื่ออื่นสำหรับ Zeem: Danshe

Chaari
Chari
Danshe

พื้นที่ใช้ภาษา Zeem: Danshe

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zeem: Danshe

A37858 ข่าวประเสริฐ

3. Zeem: Lushi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1919
รหัสสำเนียงของ ROD: 01919
จำนวนประชากร: 200

ชื่ออื่นสำหรับ Zeem: Lushi

Dokshi
Lukshi
Lushi
Zeem

พื้นที่ใช้ภาษา Zeem: Lushi

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zeem: Lushi

C00370 พระคำแห่งชีวิต w/ HAUSA: Kano

People Groups who speak Zeem

Zeem;