Maringarr [zmt]

ชื่อภาษา ISO: Maringarr
รหัสภาษา ISO: zmt
จำนวนประชากร: 30

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Maringarr

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13760
จำนวนประชากร: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Maringarr

Marenggar
Maringa

พื้นที่ใช้ภาษา Maringarr

Australia

2. Maringarr: Maranunggu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13761
จำนวนประชากร: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Maringarr: Maranunggu

Maramanunggu
Maranunggu
Marranunga
Merranunggu
Warrgat

พื้นที่ใช้ภาษา Maringarr: Maranunggu

Australia

People Groups who speak Maringarr

Maringarr;