Khorezmian [zkh]

ชื่อภาษา ISO: Khorezmian
รหัสภาษา ISO: zkh