Ozolotepec Zapotec [zao]

ชื่อภาษา ISO: Ozolotepec Zapotec
รหัสภาษา ISO: zao
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Zapotec
จำนวนประชากร: 6,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zapotec, Ozolotepec

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4817
รหัสสำเนียงของ ROD: 04817

ชื่ออื่นสำหรับ Zapotec, Ozolotepec

Ozolotepec
Zapoteco de Ozolotepec
Zapoteco, Ozolotepec
Zapoteco: San Marcial Ozolotep

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, Ozolotepec

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zapotec, Ozolotepec

A27120 ข่าวประเสริฐ

2. Zapotec, Ozolotepec: Santo Domingo Amatlan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19462
รหัสสำเนียงของ ROD: 19462

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, Ozolotepec: Santo Domingo Amatlan

Mexico

People Groups who speak Ozolotepec Zapotec

Zapoteco, Ozolotepec;