Kalou [ywa]

ชื่อภาษา ISO: Kalou
รหัสภาษา ISO: ywa
จำนวนประชากร: 1,370

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kalou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3880
จำนวนประชากร: 1,370

ชื่ออื่นสำหรับ Kalou

Yawa
YAWA [PNG]

พื้นที่ใช้ภาษา Kalou

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kalou

A80063 พระคำแห่งชีวิต

2. Yilui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3879
รหัสสำเนียงของ ROD: 03879

ชื่ออื่นสำหรับ Yilui

Yawa: Yilui

พื้นที่ใช้ภาษา Yilui

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yilui

A09071 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Kalou

Kalou;