Sani [ysn]

ชื่อภาษา ISO: Sani
รหัสภาษา ISO: ysn
จำนวนประชากร: 100,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Asahei: HeYi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22367
รหัสสำเนียงของ ROD: 22367
จำนวนประชากร: 6,800

ชื่ออื่นสำหรับ Asahei: HeYi

Asahei
A Sa Hei
HeYi
Taching: Heyi

พื้นที่ใช้ภาษา Asahei: HeYi

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Asahei: HeYi

A64855 ข่าวประเสริฐ

2. Yi: Gan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4775
รหัสสำเนียงของ ROD: 04775
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 22

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Gan

Gan
干彝寨方言
幹彜寨方言

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Gan

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Gan

A26321 Becoming a Friend of God

3. Yi: Sani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4939
รหัสสำเนียงของ ROD: 04939

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Sani

Yi, Southeastern: Sani
撒尼

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Sani

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Sani

C27881 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Sani

Asahei; Ati; Axi; Digao; Jiasou; Labapo; Long; Mengwu; Minglang; Sani; Xiqi; Zuoke;