Kunigami [xug]

ชื่อภาษา ISO: Kunigami
รหัสภาษา ISO: xug
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kunigami

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12503
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kunigami

国头琉球语
国頭
國頭琉球語

พื้นที่ใช้ภาษา Kunigami

Japan

2. Kunigami: Nago

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12504

ชื่ออื่นสำหรับ Kunigami: Nago

Nago
国頭:名護

พื้นที่ใช้ภาษา Kunigami: Nago

Japan

People Groups who speak Kunigami

Kunigami;