Sanga (Nigeria) [xsn]

ชื่อภาษา ISO: Sanga (Nigeria)
รหัสภาษา ISO: xsn
จำนวนประชากร: 20,100

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1936
รหัสสำเนียงของ ROD: 01936

ชื่ออื่นสำหรับ Sanga

Asanga
Isanga

พื้นที่ใช้ภาษา Sanga

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sanga

C14840 พระคำแห่งชีวิต

2. Sanga: Bujiyel

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16278
รหัสสำเนียงของ ROD: 16278
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sanga: Bujiyel

Bujiyel

พื้นที่ใช้ภาษา Sanga: Bujiyel

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sanga: Bujiyel

C34320 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Sanga (Nigeria)

Sanga;