Kasem [xsm]

ชื่อภาษา ISO: Kasem
รหัสภาษา ISO: xsm
จำนวนประชากร: 250,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kasem

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 319
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Kasem

Gurunsi: Kasina
Kasena
Kasim
Kasina
Kassem
Kassena
Kassene

พื้นที่ใช้ภาษา Kasem

Burkina Faso
Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kasem

A74814 ข่าวประเสริฐ
A02130 พระคำแห่งชีวิต
C74818 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C74822 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C74810 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C74812 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C74817 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C74821 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C74819 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C74820 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A74826 Christian Family Week 1
C74825 Christian Family Week 2
A74811 Christian Family Week 3
A74813 Christian Family Week 4
C74824 Christian Family Week 5 & 6
C74827 Christmas Story & เพลง
C74816 Ephesians
C74823 James; Hebrews 8-10
C74809 Sacrifice & Marriage Dialogues
C74815 Suffering Drama & เพลง

2. Kasem: East Kasem

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11656
จำนวนประชากร: 220,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kasem: East Kasem

East Kasem

พื้นที่ใช้ภาษา Kasem: East Kasem

Burkina Faso
Ghana

3. Kasem: Fere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11657
จำนวนประชากร: 220,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kasem: Fere

Fere

พื้นที่ใช้ภาษา Kasem: Fere

Ghana

4. Kasem: Kasem

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11658
รหัสสำเนียงของ ROD: 11658
จำนวนประชากร: 220,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kasem: Kasem

Kasem

พื้นที่ใช้ภาษา Kasem: Kasem

Ghana

5. Kasem: Lela

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11659
จำนวนประชากร: 220,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kasem: Lela

Lela

พื้นที่ใช้ภาษา Kasem: Lela

Ghana

6. Kasem: Nunuma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11660
จำนวนประชากร: 220,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kasem: Nunuma

Nunuma

พื้นที่ใช้ภาษา Kasem: Nunuma

Ghana

7. Kasem: West Kasem

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11661
จำนวนประชากร: 220,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kasem: West Kasem

West Kasem

พื้นที่ใช้ภาษา Kasem: West Kasem

Burkina Faso
Ghana

People Groups who speak Kasem

Kasem;