Tinà Sambal (Sambal ) [xsb]

ชื่อภาษา ISO: Tinà Sambal (Sambal )
รหัสภาษา ISO: xsb
จำนวนประชากร: 70,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Zambal: Candelaria

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2148
รหัสสำเนียงของ ROD: 02148
จำนวนประชากร: 70,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zambal: Candelaria

Candelaria
Sambal
Sambal: Candelaria
Sambali

พื้นที่ใช้ภาษา Zambal: Candelaria

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zambal: Candelaria

A08311 พระคำแห่งชีวิต

2. Zambal, Tina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1985
รหัสสำเนียงของ ROD: 01985
จำนวนประชากร: 70,000

ชื่ออื่นสำหรับ Zambal, Tina

Iba
Sambal
Sambali
Sambal, Tina
Tina

พื้นที่ใช้ภาษา Zambal, Tina

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zambal, Tina

C07931 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Tinà Sambal

Sambal;