Uma' Lasan [xky]

ชื่อภาษา ISO: Uma' Lasan
รหัสภาษา ISO: xky
จำนวนประชากร: 2,750

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kenyah: Uma' Alim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21125
รหัสสำเนียงของ ROD: 21125

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Uma' Alim

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Uma' Alim

A63788 ข่าวประเสริฐ
A63367 ข่าวประเสริฐ

2. Uma' Lasan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11858
จำนวนประชากร: 1,250

ชื่ออื่นสำหรับ Uma' Lasan

Kanyay
Kenja
Kenyah Uma' Lasan
Kindjin
Kinjin
Western Kenya
Western Kenyah

พื้นที่ใช้ภาษา Uma' Lasan

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Uma' Lasan

A63368 ข่าวประเสริฐ

3. Uma' Lasan: Uma Baka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11863
รหัสสำเนียงของ ROD: 11863
จำนวนประชากร: 1,250

ชื่ออื่นสำหรับ Uma' Lasan: Uma Baka

Long Bulan
Uma Bakah

พื้นที่ใช้ภาษา Uma' Lasan: Uma Baka

Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Uma' Lasan: Uma Baka

A63791 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Uma' Lasan

Kenyah, Western;