Silimo [wul]

ชื่อภาษา ISO: Silimo
รหัสภาษา ISO: wul
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Silimo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16704
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Silimo

Paiyage
South Ngalik
Usak
Wulik

พื้นที่ใช้ภาษา Silimo

Indonesia

2. Silimo: Lower Samenage

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16705
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Silimo: Lower Samenage

Lower Samenage

พื้นที่ใช้ภาษา Silimo: Lower Samenage

Indonesia

People Groups who speak Silimo

Ngalik, South;