Vumbu [vum]

ชื่อภาษา ISO: Vumbu
รหัสภาษา ISO: vum
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bavoungou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2747
รหัสสำเนียงของ ROD: 02747

ชื่ออื่นสำหรับ Bavoungou

Vumbu
Yivoumbou

พื้นที่ใช้ภาษา Bavoungou

Gabon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bavoungou

C09240 พระคำแห่งชีวิต

2. Bawoumvou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1669
รหัสสำเนียงของ ROD: 01669

ชื่ออื่นสำหรับ Bawoumvou

Bavoumbou
Tshiwoumvou
Vumbu

พื้นที่ใช้ภาษา Bawoumvou

Gabon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bawoumvou

C02250 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Vumbu

Vumbu;