Varisi [vrs]

ชื่อภาษา ISO: Varisi
รหัสภาษา ISO: vrs
จำนวนประชากร: 5,160

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Varisi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3675
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10%

ชื่ออื่นสำหรับ Varisi

Varese

พื้นที่ใช้ภาษา Varisi

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Varisi

A80735 เพลง
A80739 ข่าวประเสริฐ
C24950 พระคำแห่งชีวิต

2. Varisi: Ghone

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18018
จำนวนประชากร: 7,200

ชื่ออื่นสำหรับ Varisi: Ghone

Ghone

พื้นที่ใช้ภาษา Varisi: Ghone

Solomon Islands

People Groups who speak Varisi

Varese;