Juxtlahuaca Mixtec [vmc]

ชื่อภาษา ISO: Juxtlahuaca Mixtec
รหัสภาษา ISO: vmc
จำนวนประชากร: 16,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mixtec, Juxtlahuaca

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4050
รหัสสำเนียงของ ROD: 04050

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Juxtlahuaca

Central Juxtlahuaca Mixtec
Mixteco de Juxtlahuaca
Mixteco de Santiago Juxtlahuaca
Mixteco, Juxtlahuaca
Mixteco: Santiago Naranjas Juxtlahuaca
Mixteco: Silacayoapan: Juxtlahuaca
Santiago Juxtlahuaca
Silacayoapan: Juxtlahuaca

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Juxtlahuaca

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Juxtlahuaca

A17480 พระคำแห่งชีวิต
A64096 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 1-10
A64097 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 11-24
A64098 ข่าวประเสริฐ 1-19
A64099 ข่าวประเสริฐ 20-40

2. Mixteco de San Martin Duraznos

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20034
รหัสสำเนียงของ ROD: 20034

ชื่ออื่นสำหรับ Mixteco de San Martin Duraznos

Mixteco, Cocoiyan
Mixteco, Cocoiyán
Mixteco de Coicoyan
Mixteco de Coicoyán
Mixteco del Oeste de Juxtlahuaca
Mixtec, Western Juxtlahuaca: Cocoiyan
Mixtec, Western Juxtlahuaca: Cocoiyán
San Martin Duraznos

พื้นที่ใช้ภาษา Mixteco de San Martin Duraznos

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixteco de San Martin Duraznos

A37605 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Juxtlahuaca Mixtec

Mixteco, Juxtlahuaca;