Vasavi [vas]

ชื่อภาษา ISO: Vasavi
รหัสภาษา ISO: vas
จำนวนประชากร: 1,200,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Vasavi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18022
จำนวนประชากร: 900,000

ชื่ออื่นสำหรับ Vasavi

Vasava
Vasava Bhil
Vasave
वासावी

พื้นที่ใช้ภาษา Vasavi

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Vasavi

A35830 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A35831 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

2. Vasavi: Dehvali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18023
รหัสสำเนียงของ ROD: 18023
จำนวนประชากร: 600,000

ชื่ออื่นสำหรับ Vasavi: Dehvali

Dehvali
वासवी: देहवाली

พื้นที่ใช้ภาษา Vasavi: Dehvali

India

3. Vasavi: Dungri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18024
รหัสสำเนียงของ ROD: 18024
จำนวนประชากร: 600,000

ชื่ออื่นสำหรับ Vasavi: Dungri

Dhogri
Dogri
Vasavi: Dogri
वासवी: डुंगरी

พื้นที่ใช้ภาษา Vasavi: Dungri

India