Northern Uzbek [uzn]

ชื่อภาษา ISO: Northern Uzbek
รหัสภาษา ISO: uzn
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Uzbek
จำนวนประชากร: 18,968,250

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Uzbek, Northern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4510
รหัสสำเนียงของ ROD: 04510
จำนวนประชากร: 23,500,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 90

ชื่ออื่นสำหรับ Uzbek, Northern

우즈베크어
Ouzbek
Ozbek
Özbek
Usbaki
Usbeki
Usbekisch
Uzbegs
اۉزبېک
тили
Ўзбек
乌兹别克
烏茲別克
烏茲別克語

พื้นที่ใช้ภาษา Uzbek, Northern

Australia
China
Israel
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Russia
Tajikistan
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United States of America
Uzbekistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Uzbek, Northern

A24701 ข่าวประเสริฐ
A80636 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A80634 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A80637 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A80638 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A80635 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A80641 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A80639 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A80640 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A38239 ข่าวประเสริฐ (Female)
A38238 ข่าวประเสริฐ (Male)

2. Uzbek, Northern: Karluk

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17991
จำนวนประชากร: 18,466,000

ชื่ออื่นสำหรับ Uzbek, Northern: Karluk

Karluk
Qarlug

พื้นที่ใช้ภาษา Uzbek, Northern: Karluk

Uzbekistan

3. Uzbek, Northern: Kipchak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17992
รหัสสำเนียงของ ROD: 17992
จำนวนประชากร: 18,466,000

ชื่ออื่นสำหรับ Uzbek, Northern: Kipchak

Horazm
Kipchak
Kypchak

พื้นที่ใช้ภาษา Uzbek, Northern: Kipchak

Uzbekistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Uzbek, Northern: Kipchak

A37762 ข่าวประเสริฐ

4. Uzbek, Northern: Oghuz

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17993
จำนวนประชากร: 18,466,000

ชื่ออื่นสำหรับ Uzbek, Northern: Oghuz

Oghuz

พื้นที่ใช้ภาษา Uzbek, Northern: Oghuz

Uzbekistan

People Groups who speak Northern Uzbek

Turk, Meskhetian; Uzbek, Northern;