Usui [usi]

ชื่อภาษา ISO: Usui
รหัสภาษา ISO: usi
จำนวนประชากร: 22,400

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tripura: Ushai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3255
รหัสสำเนียงของ ROD: 03255

ชื่ออื่นสำหรับ Tripura: Ushai

Tipperah: Unshoi
Unshoi
Unsuiy
Ushai
Ushoi
Usui
त्रिपुरा: उशाइ

พื้นที่ใช้ภาษา Tripura: Ushai

Bangladesh
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tripura: Ushai

C03331 พระคำแห่งชีวิต

2. Uchoi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2840
รหัสสำเนียงของ ROD: 02840

ชื่ออื่นสำหรับ Uchoi

Tripuri: Uchoi
Unshoi
Unsuiy
Ushoi
Usui
उछोई

พื้นที่ใช้ภาษา Uchoi

Bangladesh
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Uchoi

A09131 พระคำแห่งชีวิต