Urim [uri]

ชื่อภาษา ISO: Urim
รหัสภาษา ISO: uri
จำนวนประชากร: 3,740

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Urim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3094

ชื่ออื่นสำหรับ Urim

Kalp

พื้นที่ใช้ภาษา Urim

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Urim

C05100 พระคำแห่งชีวิต
A60045 เริ่มต้นกับพระเจ้า

2. Urim: Kukwo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17965
รหัสสำเนียงของ ROD: 17965
จำนวนประชากร: 3,200

ชื่ออื่นสำหรับ Urim: Kukwo

Kukwo

พื้นที่ใช้ภาษา Urim: Kukwo

Papua New Guinea

3. Urim: Yangkolen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17966
จำนวนประชากร: 3,200

ชื่ออื่นสำหรับ Urim: Yangkolen

Yangkolen

พื้นที่ใช้ภาษา Urim: Yangkolen

Papua New Guinea

People Groups who speak Urim

Urim;