Mundari [unr]

ชื่อภาษา ISO: Mundari
รหัสภาษา ISO: unr
จำนวนประชากร: 1,120,280

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bangla: Kera

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4204
รหัสสำเนียงของ ROD: 04204

ชื่ออื่นสำหรับ Bangla: Kera

Bengali: Kera
Kera
Mundari: Kera'
बंगला: केरा

พื้นที่ใช้ภาษา Bangla: Kera

Bangladesh
India
Nepal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bangla: Kera

C24970 พระคำแห่งชีวิต

2. Bhumij

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3302
รหัสสำเนียงของ ROD: 03302

ชื่ออื่นสำหรับ Bhumij

Bhumese
Mundari: Bhumij
भूमिज

พื้นที่ใช้ภาษา Bhumij

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bhumij

C11320 พระคำแห่งชีวิต

3. Mundari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 679
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Mundari

Colh
Horo
Killi
Mandari
Mondari
Munari
Munda
Mundari: India
मुंडारी
蒙达里语
蒙達裏語

พื้นที่ใช้ภาษา Mundari

Bangladesh
India
Nepal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mundari

A02921 พระคำแห่งชีวิต

4. Mundari: Bangladesh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5016
รหัสสำเนียงของ ROD: 05016

ชื่ออื่นสำหรับ Mundari: Bangladesh

Bangladesh
Mondari
Munda
मुंडारी: बांगलादेश
মুন্ডারী

พื้นที่ใช้ภาษา Mundari: Bangladesh

Bangladesh
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mundari: Bangladesh

C80525 ข่าวประเสริฐ
A80526 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A80364 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A80527 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A80659 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A80365 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A80661 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A80655 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A80660 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

5. Mundari: Latar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14402
จำนวนประชากร: 2,075,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mundari: Latar

Latar
मुंदारी: लातार

พื้นที่ใช้ภาษา Mundari: Latar

Bangladesh
India
Nepal

6. Mundari: Naguri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14403
รหัสสำเนียงของ ROD: 14403
จำนวนประชากร: 2,075,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mundari: Naguri

Naguri
मुंदारी: नागुरी

พื้นที่ใช้ภาษา Mundari: Naguri

Bangladesh
India
Nepal

People Groups who speak Mundari

Munda; Mundari;