Ukhwejo [ukh]

ชื่อภาษา ISO: Ukhwejo
รหัสภาษา ISO: ukh
จำนวนประชากร: 2,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ukhwejo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17909
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ukhwejo

Benkonjo

พื้นที่ใช้ภาษา Ukhwejo

Central African Republic

2. Ukhwejo: Bikaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17910
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ukhwejo: Bikaka

Bikaka

พื้นที่ใช้ภาษา Ukhwejo: Bikaka

Central African Republic

3. Ukhwejo: Kamsili

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17911
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ukhwejo: Kamsili

Kamsili
Ngamsile

พื้นที่ใช้ภาษา Ukhwejo: Kamsili

Central African Republic

4. Ukhwejo: Piiga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17912
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ukhwejo: Piiga

Piiga

พื้นที่ใช้ภาษา Ukhwejo: Piiga

Central African Republic

People Groups who speak Ukhwejo

Benkonjo;