Kombai [tyn]

ชื่อภาษา ISO: Kombai
รหัสภาษา ISO: tyn
จำนวนประชากร: 4,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kombai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12178

ชื่ออื่นสำหรับ Kombai

Komboy

พื้นที่ใช้ภาษา Kombai

Indonesia

2. Kombai: Central Kombai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12179

ชื่ออื่นสำหรับ Kombai: Central Kombai

Central Kombai

พื้นที่ใช้ภาษา Kombai: Central Kombai

Indonesia

3. Kombai: Tayan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12180

ชื่ออื่นสำหรับ Kombai: Tayan

Tayan

พื้นที่ใช้ภาษา Kombai: Tayan

Indonesia

People Groups who speak Kombai

Kombai;