Citak [txt]

ชื่อภาษา ISO: Citak
รหัสภาษา ISO: txt
จำนวนประชากร: 8,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Citak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3991

ชื่ออื่นสำหรับ Citak

Asmat Darat
Cicak
Kaunak
Tjitak
Tjitjak

พื้นที่ใช้ภาษา Citak

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Citak

C18560 ข่าวประเสริฐ

2. Citak: Bubis

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8982
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Citak: Bubis

Bubis

พื้นที่ใช้ภาษา Citak: Bubis

Indonesia

3. Citak: Esaun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8983
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Citak: Esaun

Esaun

พื้นที่ใช้ภาษา Citak: Esaun

Indonesia

4. Citak: Komasma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8984
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Citak: Komasma

Komasma

พื้นที่ใช้ภาษา Citak: Komasma

Indonesia

5. Citak: Pirabanak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8985
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Citak: Pirabanak

Pirabanak

พื้นที่ใช้ภาษา Citak: Pirabanak

Indonesia

6. Citak: Senggo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8986
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Citak: Senggo

Senggo

พื้นที่ใช้ภาษา Citak: Senggo

Indonesia

7. Citak: Tiau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8987
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Citak: Tiau

Tiau

พื้นที่ใช้ภาษา Citak: Tiau

Indonesia

8. Citak: Vakam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8988
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Citak: Vakam

Vakam

พื้นที่ใช้ภาษา Citak: Vakam

Indonesia

People Groups who speak Citak

Citak Asmat;