Timor Pidgin [tvy]

ชื่อภาษา ISO: Timor Pidgin
รหัสภาษา ISO: tvy

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pidgin, Timor

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15657

พื้นที่ใช้ภาษา Pidgin, Timor

Timor-Leste

2. Pidgin, Timor: Macaista

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15658

พื้นที่ใช้ภาษา Pidgin, Timor: Macaista

Timor-Leste

3. Pidgin, Timor: Portugues De Bidau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15659

พื้นที่ใช้ภาษา Pidgin, Timor: Portugues De Bidau

Timor-Leste