Tugutil [tuj]

ชื่อภาษา ISO: Tugutil
รหัสภาษา ISO: tuj
จำนวนประชากร: 3,300

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tugutil

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17725
จำนวนประชากร: 1,000

พื้นที่ใช้ภาษา Tugutil

Indonesia

2. Tugutil: Kusuri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17726
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tugutil: Kusuri

Kusuri

พื้นที่ใช้ภาษา Tugutil: Kusuri

Indonesia

3. Tugutil: Teluk Lili

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17727
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tugutil: Teluk Lili

Teluk Lili

พื้นที่ใช้ภาษา Tugutil: Teluk Lili

Indonesia

People Groups who speak Tugutil

Tugutil;