Northeastern Thai [tts]

ชื่อภาษา ISO: Northeastern Thai
รหัสภาษา ISO: tts
จำนวนประชากร: 17,865,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. อีสาน

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 311
รหัสสำเนียงของ ROD: 00311
จำนวนประชากร: 3,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ อีสาน

ภาษาอีสาน
Isaan
Lao Phakisan
Lao: Phakisan
Lao Phak Isan
Lum Lao
Northeastern
Northeastern Thai
Rong Kong
Thai, Northeastern
Thai Phakisan

พื้นที่ใช้ภาษา อีสาน

Laos
Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา อีสาน

A33831 ข่าวประเสริฐ
A02810 พระคำแห่งชีวิต 1
A02811 พระคำแห่งชีวิต 2

2. อีสาน โคราช

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17418
รหัสสำเนียงของ ROD: 17418
จำนวนประชากร: 3,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ อีสาน โคราช

Korat
Thai, Northeastern: Korat

พื้นที่ใช้ภาษา อีสาน โคราช

Thailand

People Groups who speak Northeastern Thai

Isan, Northeastern Thai; Tai Kaleun;