Tringgus-Sembaan Bidayuh [trx]

ชื่อภาษา ISO: Tringgus-Sembaan Bidayuh
รหัสภาษา ISO: trx
จำนวนประชากร: 850

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bidayuh, Tringgus-Sembaan: Tringgus

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20680

ชื่ออื่นสำหรับ Bidayuh, Tringgus-Sembaan: Tringgus

Tringgus

พื้นที่ใช้ภาษา Bidayuh, Tringgus-Sembaan: Tringgus

Malaysia

2. Tringgus

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17640
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Tringgus

Tringus

พื้นที่ใช้ภาษา Tringgus

Indonesia
Malaysia

3. Tringgus: Mbaan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17641
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Tringgus: Mbaan

Bimbaan
Mbaan
Sembaan

พื้นที่ใช้ภาษา Tringgus: Mbaan

Malaysia

People Groups who speak Tringgus-Sembaan Bidayuh

Tring, Tringus;