Tinputz [tpz]

ชื่อภาษา ISO: Tinputz
รหัสภาษา ISO: tpz
จำนวนประชากร: 3,900

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tinputz: Va Do

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3596
รหัสสำเนียงของ ROD: 03596

ชื่ออื่นสำหรับ Tinputz: Va Do

Tinputz
Vado
Va Do

พื้นที่ใช้ภาษา Tinputz: Va Do

Papua New Guinea

2. Tinputz: Vado-vaene'

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17514
รหัสสำเนียงของ ROD: 17514
จำนวนประชากร: 3,900

ชื่ออื่นสำหรับ Tinputz: Vado-vaene'

Vado-vaene'

พื้นที่ใช้ภาษา Tinputz: Vado-vaene'

Papua New Guinea

3. Tinputz: Vaene'

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17515
จำนวนประชากร: 3,900

ชื่ออื่นสำหรับ Tinputz: Vaene'

Vaene'

พื้นที่ใช้ภาษา Tinputz: Vaene'

Papua New Guinea

4. Tinputz: Vapopeo'

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17516
จำนวนประชากร: 3,900

ชื่ออื่นสำหรับ Tinputz: Vapopeo'

Vapopeo'

พื้นที่ใช้ภาษา Tinputz: Vapopeo'

Papua New Guinea

5. Tinputz: Vapopeo'-rausaura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17517
จำนวนประชากร: 3,900

ชื่ออื่นสำหรับ Tinputz: Vapopeo'-rausaura

Vapopeo'-rausaura

พื้นที่ใช้ภาษา Tinputz: Vapopeo'-rausaura

Papua New Guinea

6. Tinputz: Vasui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17518
รหัสสำเนียงของ ROD: 17518
จำนวนประชากร: 3,900

ชื่ออื่นสำหรับ Tinputz: Vasui

Vasui

พื้นที่ใช้ภาษา Tinputz: Vasui

Papua New Guinea

7. Tinputz: Vavoehpoa'

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17519
จำนวนประชากร: 3,900

ชื่ออื่นสำหรับ Tinputz: Vavoehpoa'

Vavoehpoa'

พื้นที่ใช้ภาษา Tinputz: Vavoehpoa'

Papua New Guinea

People Groups who speak Tinputz

Vasui;