Xicotepec De Juárez Totonac [too]

ชื่อภาษา ISO: Xicotepec De Juárez Totonac
รหัสภาษา ISO: too
จำนวนประชากร: 3,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Totonaca, Xicotepec De Juarez: Zihuateutla Totona

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17618
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Totonaca, Xicotepec De Juarez: Zihuateutla Totona

Totonaca, Xicotepec De Juárez: Zihuateutla Totona
Zihuateutla Totonaca

พื้นที่ใช้ภาษา Totonaca, Xicotepec De Juarez: Zihuateutla Totona

Mexico

2. Totonac, Norte

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2917

ชื่ออื่นสำหรับ Totonac, Norte

Northern

พื้นที่ใช้ภาษา Totonac, Norte

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Totonac, Norte

A11011 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Xicotepec De Juárez Totonac

Totonaca, Xicotepec de Juarez;