Tumleo [tmq]

ชื่อภาษา ISO: Tumleo
รหัสภาษา ISO: tmq
จำนวนประชากร: 790

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Aitape

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 516
รหัสสำเนียงของ ROD: 00516

ชื่ออื่นสำหรับ Aitape

Tumleo

พื้นที่ใช้ภาษา Aitape

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Aitape

C17680 พระคำแห่งชีวิต

2. Tumleo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3748
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10

พื้นที่ใช้ภาษา Tumleo

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tumleo

C21661 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Tumleo

Tumleo;