Toku-No-Shima [tkn]

ชื่อภาษา ISO: Toku-No-Shima
รหัสภาษา ISO: tkn
จำนวนประชากร: 5,100

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Toku-No-Shima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17551
จำนวนประชากร: 5,100

ชื่ออื่นสำหรับ Toku-No-Shima

徳の島
德之岛琉球语
德之島琉球語

พื้นที่ใช้ภาษา Toku-No-Shima

Japan

2. Toku-No-Shima: Kametsu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17552

ชื่ออื่นสำหรับ Toku-No-Shima: Kametsu

Kametsu
徳の島

พื้นที่ใช้ภาษา Toku-No-Shima: Kametsu

Japan

People Groups who speak Toku-No-Shima

Toku-No-Shima;