Tilung [tij]

ชื่อภาษา ISO: Tilung
รหัสภาษา ISO: tij
จำนวนประชากร: 1,420

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tilung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17495
จำนวนประชากร: 1,000

พื้นที่ใช้ภาษา Tilung

Nepal

2. Tilung: Choskule

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17496
จำนวนประชากร: 1,000

พื้นที่ใช้ภาษา Tilung: Choskule

Nepal

3. Tilung: Dorunkecha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17497
จำนวนประชากร: 1,000

พื้นที่ใช้ภาษา Tilung: Dorunkecha

Nepal