ภาษาตากาล็อก (Tagalog) [tgl]

ชื่อภาษา ISO: ภาษาตากาล็อก (Tagalog)
รหัสภาษา ISO: tgl
จำนวนประชากร: 24,216,200

จีอาร์เอ็นมี 9 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. ภาษาตากาล็อก

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 71
จำนวนประชากร: 2,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ ภาษาตากาล็อก

Bahasa Tagalog
Filipino
Pilipino
Tagalo
Tagalog
Tagalo(G)
Tagálog
Tiếng Tagalog
التاجالوجية
زبان تاگالوگ
Тагальский
टैगालोग
तगालोग
டகலாக்
塔加拉族語
塔加洛語; 塔加拉語; 他加祿語
塔加洛语; 塔加拉语; 他加禄语

พื้นที่ใช้ภาษา ภาษาตากาล็อก

Afghanistan
Australia
Canada
Guam
Guatemala
Honduras
Libya
Philippines
Saudi Arabia
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ภาษาตากาล็อก

A17170 ข่าวประเสริฐ
A33880 ชีวิตของพระเยซู
A74730 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A74731 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A02860 พระคำแห่งชีวิต 1
A02861 พระคำแห่งชีวิต 2
A63187 A Christian Life - dialogue
A02871 พระคำแห่งชีวิต for Children
V62880 The Pearl of Great Price
V62879 The Rich Fool
V62878 The Unmerciful Servant

2. Manila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17034
จำนวนประชากร: 2,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Manila

Tagalog: Manila
Tagálog: Manila

พื้นที่ใช้ภาษา Manila

Philippines

3. Tagalog: Bataan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17030
จำนวนประชากร: 2,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tagalog: Bataan

Bataan
Tagálog: Bataan

พื้นที่ใช้ภาษา Tagalog: Bataan

Philippines

4. Tagalog: Batangas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17031
จำนวนประชากร: 2,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tagalog: Batangas

Batangas
Tagálog: Batangas

พื้นที่ใช้ภาษา Tagalog: Batangas

Philippines

5. Tagalog: Bulacan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17032
จำนวนประชากร: 2,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tagalog: Bulacan

Bulacan
Tagálog: Bulacan

พื้นที่ใช้ภาษา Tagalog: Bulacan

Philippines

6. Tagalog: Lubang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17033
จำนวนประชากร: 2,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tagalog: Lubang

Lubang
Tagálog: Lubang

พื้นที่ใช้ภาษา Tagalog: Lubang

Philippines

7. Tagalog: Marinduque

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17035
จำนวนประชากร: 2,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tagalog: Marinduque

Marinduque
Tagálog: Marinduque

พื้นที่ใช้ภาษา Tagalog: Marinduque

Philippines

8. Tagálog: Tanay-paete

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17036
จำนวนประชากร: 2,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tagálog: Tanay-paete

Tagalog: Tanay-paete
Tanay-paete

พื้นที่ใช้ภาษา Tagálog: Tanay-paete

Philippines

9. Tagalog: Tayabas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17037
จำนวนประชากร: 2,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tagalog: Tayabas

Tagálog: Tayabas
Tayabas

พื้นที่ใช้ภาษา Tagalog: Tayabas

Philippines

People Groups who speak ภาษาตากาล็อก

Filipino-Chinese, Mestizo; Filipino, Mestizo; Filipino, Tagalog; Jew, Tagalog Speaking;