Torricelli [tei]

ชื่อภาษา ISO: Torricelli
รหัสภาษา ISO: tei
จำนวนประชากร: 660

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Anamagi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3054
รหัสสำเนียงของ ROD: 03054
จำนวนประชากร: 300
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ชื่ออื่นสำหรับ Anamagi

Lou
Torricelli

พื้นที่ใช้ภาษา Anamagi

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Anamagi

C13450 พระคำแห่งชีวิต

2. Palai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 381
รหัสสำเนียงของ ROD: 00381

ชื่ออื่นสำหรับ Palai

Torricelli: Palai

พื้นที่ใช้ภาษา Palai

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Palai

C18191 พระคำแห่งชีวิต

3. Torricelli: East Torricelli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17608
จำนวนประชากร: 955

ชื่ออื่นสำหรับ Torricelli: East Torricelli

East Torricelli

พื้นที่ใช้ภาษา Torricelli: East Torricelli

Papua New Guinea

4. Torricelli: West Torricelli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17609
จำนวนประชากร: 955

ชื่ออื่นสำหรับ Torricelli: West Torricelli

West Torricelli

พื้นที่ใช้ภาษา Torricelli: West Torricelli

Papua New Guinea

People Groups who speak Torricelli

Torricelli;