Talieng [tdf]

ชื่อภาษา ISO: Talieng
รหัสภาษา ISO: tdf
จำนวนประชากร: 29,100

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kasseng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 996
รหัสสำเนียงของ ROD: 00996

ชื่ออื่นสำหรับ Kasseng

Kaseng
Koseng
Kraseng

พื้นที่ใช้ภาษา Kasseng

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kasseng

C18970 พระคำแห่งชีวิต

2. Kasseng: Attopeu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2018
รหัสสำเนียงของ ROD: 02018

ชื่ออื่นสำหรับ Kasseng: Attopeu

Attopeu

พื้นที่ใช้ภาษา Kasseng: Attopeu

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kasseng: Attopeu

C16890 พระคำแห่งชีวิต

3. Talieng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17109
จำนวนประชากร: 29,100

ชื่ออื่นสำหรับ Talieng

Taliang
Tariang
Triang

พื้นที่ใช้ภาษา Talieng

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Talieng

A65016 ข่าวประเสริฐ
A65017 Meeting The Creator God

People Groups who speak Talieng

Talieng;