Southeastern Tarahumara [tcu]

ชื่อภาษา ISO: Southeastern Tarahumara
รหัสภาษา ISO: tcu
จำนวนประชากร: 6,450

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Tarahumara, Southeastern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17210

ชื่ออื่นสำหรับ Tarahumara, Southeastern

Balleza
Chinatu'
Tarahumara de Chinatu
Tarahumara de Chinatú
Tarahumara del Sureste
Tarahumara Sureste
Turuachi

พื้นที่ใช้ภาษา Tarahumara, Southeastern

Mexico

2. Tarahumara, Southeastern: Chinatu Tarahumara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17211

ชื่ออื่นสำหรับ Tarahumara, Southeastern: Chinatu Tarahumara

Chinatú Tarahumara
Tarahumara, Southeastern: Chinatú Tarahumara

พื้นที่ใช้ภาษา Tarahumara, Southeastern: Chinatu Tarahumara

Mexico

People Groups who speak Southeastern Tarahumara

Tarahumara, Southeast;