Malinaltepec Me'phaa [tcf]

ชื่อภาษา ISO: Malinaltepec Me'phaa
รหัสภาษา ISO: tcf
จำนวนประชากร: 37,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Me'phaa, Malinaltepec

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3352
รหัสสำเนียงของ ROD: 03352

ชื่ออื่นสำหรับ Me'phaa, Malinaltepec

Eastern Tlapanec
Huizapula
Malinaltepec
Malinaltepec Tlapanec
Manuwiin
Mañuwíìn
Me'faa, Malinaltepec
Me'phaa
Mi'pha
Tejocote
Tlapaneco de Malinaltepec
Tlapaneco: Malinaltepec
Tlapaneco: Tejocote

พื้นที่ใช้ภาษา Me'phaa, Malinaltepec

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Me'phaa, Malinaltepec

C12410 พระคำแห่งชีวิต

2. Me'phaa, Malinaltepec: Zilacayotitlan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4384
รหัสสำเนียงของ ROD: 04384

ชื่ออื่นสำหรับ Me'phaa, Malinaltepec: Zilacayotitlan

Malinaltepec Tlapanec
Me'faa, Malinaltepec: Zilacayotitlan
Tlapaneco: Zilacayotitlan
Zilacayotitlan

พื้นที่ใช้ภาษา Me'phaa, Malinaltepec: Zilacayotitlan

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Me'phaa, Malinaltepec: Zilacayotitlan

C23550 ข่าวประเสริฐ
A22880 พระคำแห่งชีวิต

3. Tlapaneco: Huizapula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20094
รหัสสำเนียงของ ROD: 20094

ชื่ออื่นสำหรับ Tlapaneco: Huizapula

Malinaltepec Tlapanec

พื้นที่ใช้ภาษา Tlapaneco: Huizapula

Mexico

People Groups who speak Malinaltepec Me'phaa

Tlapaneco, Malinaltepec;