Tiang [tbj]

ชื่อภาษา ISO: Tiang
รหัสภาษา ISO: tbj
จำนวนประชากร: 790

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dyaul

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1476
รหัสสำเนียงของ ROD: 01476

ชื่ออื่นสำหรับ Dyaul

Kavieng
Tiang

พื้นที่ใช้ภาษา Dyaul

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dyaul

C20631 พระคำแห่งชีวิต

2. Tiang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17462
จำนวนประชากร: 791

ชื่ออื่นสำหรับ Tiang

Djaul

พื้นที่ใช้ภาษา Tiang

Papua New Guinea

People Groups who speak Tiang

Tiang;