Aikanã [tba]

ชื่อภาษา ISO: Aikanã
รหัสภาษา ISO: tba
จำนวนประชากร: 180

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Aikana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4365
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Aikana

Aikanã
Corumbiara
Huari
Kolumbiara
Tubarao
Uari
Wari

พื้นที่ใช้ภาษา Aikana

Brazil

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Aikana

A23310 พระคำแห่งชีวิต
A38256 ข่าวประเสริฐ 1 of 2
A38257 ข่าวประเสริฐ 2 of 2

2. Aikana: Masaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17718
จำนวนประชากร: 90

ชื่ออื่นสำหรับ Aikana: Masaka

Masaká
Massaca

พื้นที่ใช้ภาษา Aikana: Masaka

Brazil

People Groups who speak Aikanã

Aikana, Tubarao;