Ngalum [szb]

ชื่อภาษา ISO: Ngalum
รหัสภาษา ISO: szb
จำนวนประชากร: 18,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ngalum

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14849
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngalum

Sibil

พื้นที่ใช้ภาษา Ngalum

Indonesia
Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngalum

A37643 ข่าวประเสริฐ

2. Ngalum: Apmisibil

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14850
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngalum: Apmisibil

Apmisibil

พื้นที่ใช้ภาษา Ngalum: Apmisibil

Indonesia
Papua New Guinea

3. Ngalum: Kowelmin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4597
รหัสสำเนียงของ ROD: 04597
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 7

ชื่ออื่นสำหรับ Ngalum: Kowelmin

Kowelmin

พื้นที่ใช้ภาษา Ngalum: Kowelmin

Indonesia
Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngalum: Kowelmin

C24571 ข่าวประเสริฐ

4. Ngalum: Sibil

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14852
รหัสสำเนียงของ ROD: 14852
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngalum: Sibil

Sibil

พื้นที่ใช้ภาษา Ngalum: Sibil

Indonesia
Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngalum: Sibil

A65175 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

People Groups who speak Ngalum

Ngalum;